برگزاری پنجمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کارگران استان تهران

۱۰ آبان ۱۴۰۰/توسط mr.friend.tir

حضور وزیر محترم ورزش دکتر سجادی در فینال مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی

۲۰ شهریور ۱۴۰۰/توسط mr.friend.tir

سومین مرحله مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی با معرفی نفرات برتر ماده تراپ به پایان رسید.

۱۶ مرداد ۱۴۰۰/توسط mr.friend.tir

برگزاری دوره داوری درجه دو رشته اهداف پروازی

۰۹ تیر ۱۴۰۰/توسط mr.friend.tir

برگزاری دوره آموزشی تفریحی تیراندازی رشته اهداف پروازی با حضور جمعی از مدیران شرکت ساپکو

۲۴ خرداد ۱۴۰۰/توسط mr.friend.tir

برگزاری رقابتهای جایزه بزرگ تیراندازی کارگران

۱۳ اسفند ۱۳۹۹/توسط mr.friend.tir

انتصاب خانم طاهره آقا حسینی بعنوان دبیر انجمن تیراندازی کارگران استان تهران

۰۳ اسفند ۱۳۹۹/توسط mr.friend.tir

تیزر چهارمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کارگران استان تهران(2)

۲۸ بهمن ۱۳۹۹/توسط mr.friend.tir

تیزر چهارمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کارگران استان تهران(1)

۲۸ بهمن ۱۳۹۹/توسط mr.friend.tir

چهارمین دوره مسابقات تیراندازی کارگران تهران برگزار شد

۲۸ بهمن ۱۳۹۹/توسط mr.friend.tir