دوره آموزشی آشنایی با اهداف تیراندازی – اهداف پروازی TRAP

انجمن تیراندازی کارگران در آذرماه سال 1395 اقدام به برگزاری یک دوره آموزش تیراندازی اهداف پروازی یا TRAP نمود.

این کلاس با حضور کارگران و پرسنل علاقه مند به این رشته از کارخانجات و واحدهای مختلف صنعتی استان تهران در ورزشگاه آزادی- سایت اهداف پروازی برگزار گردید.

از نکات جالب توجه این کلاس حضور برخی از مدیران عامل کارخانجات، حسن حمیدی رییس هیات ورزشی استان تهران، خراسانی نایب رئیس فدراسیون ورزش کارگری، مجید محمدی دبیر هیات، حسینی رئیس انجمن، حسنی نایب رئیس و توسلی مدیر عامل شرکت گوشتیران بوده است