آمادگی و کارکرد ورزش روزانه و گرم کردن بدن از ضروریاتی است که باید به آن توجه نمود. چه مبتدی هستید و چه پیشرفته، می‌توانید حرکات زیر را بطور روزانه و بدون وارد آوردن فشار به اندام‌های بدن انجام دهید.