اولین دوره آموزشی تفنگ و تپانچه

در شهریور ماه 1395، انجمن تیراندازی کارگران استان تهران اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آموزشی تفنگ و تپانچه در محل فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی نمود.

این دوره با هدف آشنایی کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی با انجمن تیراندازی و ورزش تیراندازی اجرا گردید که شرکت کنندگان پس از آموزش‌های تئوری در زمینه رعایت این سلاح و نگهداری آن، اقدام به تیراندازی نمودند.