بازدید وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک سایت اهداف پروازی

مسابقات فوق العاده تیراندازی به اهداف پروازی به مناسبت هفته المپیک