جلسه بدرقه تیم ملی تیراندازی کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا