اولین مرحله رقابت‌های آزاد سلاح‌های بادی سال 1401 در رشته تپانچه و تفنگ

اولین مرحله مسابقات آزاد سلاح‌های بادی در رشته تفنگ بانوان

اولین مرحله مسابقات آزاد تیراندازی اهداف پروازی کشور

تیراندازان کشورمان در بازی‌های المپیک ناشنوایان در برزیل