مرحله اول مسابقات آزاد تیراندازی جام مدافعان سلامت با قهرمانی مهیار صداقت تیرانداز استان تهران همراه بود.

رکورد جدیدی در ماده تراپ بانوان مسابقات لیگ اهداف پروازی

پیروزی تیم های دریاچه ارومیه، صنایع شیر ایران پگاه و هیات تیراندازی کرمان در هفته سوم لیگ برتر اهداف پروازی