ایران خودرو قهرمان ششمین دوره مسابقات تیراندازی کارگران تهران