برگزاری دوره داوری درجه دو رشته اهداف پروازی

برگزاری دوره آموزشی تفریحی تیراندازی رشته اهداف پروازی با حضور جمعی از مدیران شرکت ساپکو