برگزاری اولین دوره مسابقه تیراندازی تفنگ ۱۰ متر جهت اصحاب رسانه

کسب مدال قهرمانی و سهمیه المپيک ۲۰۲۴

برگزاری هفتمین دوره مسابقات تیراندازی کارگران استان تهران

جلال نوروزیان به سمت دبیر کمیته اهداف پروازی کارگران کشور منصوب گردید

دوره آموزشی مسابقاتی تیراندازی به اهداف پروازی

تیرانداز تفنگ کارگران استان تهران بر سکوی سوم انفرادی مسابقات بانوان کارگران کشور ایستاد

ایران خودرو قهرمان ششمین دوره مسابقات تیراندازی کارگران تهران

نخستین سالن استاندارد تیراندازی کارگران در شرکت محور سازان افتتاح شد

اولین مرحله رقابت‌های آزاد سلاح‌های بادی سال 1401 در رشته تپانچه و تفنگ

اولین مرحله مسابقات آزاد سلاح‌های بادی در رشته تفنگ بانوان